The Wayback Machine - ./ve-chung-toi
Bạn gọi chúng tôi là 'Giúp'
Vai trò

Đúng như ý nghĩa và cách phát âm trong tiếng Việt, Zoop Care sinh ra là để giúp!
Quá trình hình thành của Zoop Care xuất phát từ việc chúng tôi tin tưởng rằng: Kiến tạo một hệ sinh thái hỗ trợ trải nghiệm chăm sóc sức khỏe sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên tham gia.

Với kinh nghiệm thực tiễn và được sự hướng dẫn của Hiệp hội Bác sỹ Đức, Zoop Care đã dành nhiều thời gian khảo sát và nghiên cứu trước khi bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống. Đóng vai trò là nền tảng kết nối các đơn vị trong hệ sinh thái, Zoop Care sẽ hỗ trợ người dùng và mang lại những trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng dịch vụ.

Sứ mệnh

Zoop Care hỗ trợ bạn tiếp cận nhiều hơn những thông tin hữu ích, thêm nhiều lựa chọn và có được những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Qua đó, bạn có thể xây dựng lối sống vui khỏe, tích cực; quan tâm, chăm sóc người thân tốt hơn. Cùng nhau, Zoop Care và bạn góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Kết nối

Zoop Care kết nối và tăng tính tương tác hiệu quả giữa:

• Zoopirator: người sử dụng các tính năng và trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trên nền tảng Zoop Care
• Zooperience: đối tác của Zoop Care, những cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ