The Wayback Machine - https://zoop.care/dieu-kien-va-dieu-khoan
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Ngày có hiệu lực: 02/12/2020

Website https://zoop.care và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động của Zoop Care (sau đây được gọi chung là “Các Ứng Dụng”; và được gọi riêng tương ứng là “Website” và/hoặc “Ứng Dụng”) thuộc sở hữu Công Ty TNHH Zoop Care (sau đây được gọi là “Zoop Care”, “Công ty”, hoặc “Chúng tôi”).

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) này trước khi khách hàng truy cập vào nền tảng, Website, tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Các Ứng Dụng của Zoop Care (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, ứng dụng, hình ảnh, video, các tập tin và bất kỳ các tài liệu, dữ liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty TNHH Zoop Care cung cấp để kết nối đến Các Ứng Dụng của Chúng tôi.

Các điều khoản dưới đây sẽ tạo thành một thoả thuận giữa khách hàng (với tư cách là Bên Sử Dụng Dịch Vụ Khám Bệnh, Chữa Bệnh và/hoặc Bên Sử Dụng Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe) và Zoop Care. Bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản tại Các Ứng Dụng của Zoop Care, Khách hàng đã chấp nhận đồng ý và chấp nhận ràng buộc với những điều khoản này, bao gồm những điều khoản, điều kiện, và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và/hoặc có liên quan. Bên Sử Dụng Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe) và Zoop Care. Khách hàng chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào và mọi thay đổi sẽ được cập nhật lên Website https://zoop.care và Ứng Dụng của Zoop Care. Bằng cách kiểm tra Website https://zoop.care và Các Ứng Dụng của Zoop Care định kỳ, khách hàng chắc chắn sẽ được cập nhật được điều khoản, chính sách đúng hạn của Chúng tôi. Trường hợp khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của Chúng tôi, khách hàng vui lòng không tải, cài đặt, truy cập, sử dụng Các Ứng Dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng của Zoop Care ra khỏi nền tảng của khách hàng.

1. Giới Thiệu Các Ứng Dụng

Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động Zoop Care là Ứng Dụng hỗ trợ kết nối giữa Bên Cung Cấp Dịch Vụ Khám Bệnh, Chữa Bệnh và/hoặc Bên Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (được gọi chung là “Bên Cung Cấp Dịch Vụ”) và Bên Sử Dụng Dịch Vụ Khám Bệnh, Chữa Bệnh và/hoặc Bên Sử Dụng Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (được gọi chung là "Khách hàng") dành riêng cho người sử dụng thiết bị di dộng tại Việt Nam. Ứng Dụng sử dụng số điện thoại và thông tin định danh cá nhân với các tính năng chính:

 • Nhắn tin trao đổi, đặt hẹn và quản lý lịch hẹn với Bên Cung Cấp Dịch Vụ Khám Bệnh, Chữa Bệnh Và/Hoặc Bên Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe;
 • Ứng Dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Android và iOS

Website https://zoop.care của Zoop Care là nền tảng công nghệ, cổng thông tin của Zoop Care, khi được sử dụng cùng với Ứng Dụng, cho phép Khách hàng truy cập và tiếp cận các dịch vụ của Zoop Care.

Qua việc truy cập, sử dụng Ứng Dụng, Website và nền tảng công nghệ của Zoop Care; Khách hàng đồng ý rằng Zoop Care là Bên Cung Cấp Ứng Dụng Hỗ Trợ Kết nối với Bên Cung Cấp Dịch Vụ Khám Bệnh, Chữa Bệnh và/hoặc Bên Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khoẻ chứ không phải là Bên Cung Cấp Dịch Vụ Khám Bệnh, Chữa Bệnh và/hoặc Bên Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe.

Khách hàng cam kết đảm bảo tính chính xác và trung thực của các thông tin mà Khách hàng cung cấp trên Các Ứng Dụng và nền tảng của Zoop Care. Khách hàng cam kết không chia sẻ, cung cấp hoặc sử dụng chung tài khoản, mật khẩu với bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào. Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi phát sinh từ việc cung cấp thông tin thiết lập Tài khoản và đồng ý duy trì bảo mật tên tài khoản và mật khẩu và tất cả dữ liệu của mình và cho tất cả nội dung được tải lên và mọi hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng NGAY cả khi nếu nội dung và/hoặc hoạt động được tạo, được tải lên hoặc tiến hành bởi một bên thứ ba đã có quyền truy cập vào tài khoản của Khách hàng.

Zoop Care mặc định rằng khi một tài khoản được truy nhập và sử dụng sẽ đại diện cho chính Khách hàng có thông tin đăng ký trên tài khoản đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu đó được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép. Khi Khách hàng phát hiện Tài khoản của mình bị truy cập trái phép, Khách hàng vui lòng thông báo cho chúng tôi để xử lý kịp thời. 

Khách hàng ra quyết định và tự chịu trách nhiệm khi chọn Bên Cung Cấp Dịch Vụ Khám Bệnh, Chữa Bệnh và/hoặc Bên Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe của mình.

2. Điều kiện đăng ký Các Ứng Dụng

Zoop Care chỉ dành cho các đối tượng sau được quyền đăng ký Các Ứng Dụng:

 • Khách hàng phải đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để tham gia đăng ký Các Ứng Dụng và có giá trị ràng buộc khi tạo tài khoản trên Các Ứng Dụng của Chúng tôi;
 • Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của (i) trẻ em dưới 18 tuổi hoặc (ii) người đủ 18 tuổi hoặc lớn hơn bị mất năng lực hành vi dân sự để tham gia đăng ký Các Ứng Dụng và có giá trị ràng buộc khi tạo tài khoản trên Các Ứng Dụng của Chúng tôi.

 3. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

Khi sử dụng Các Ứng Dụng của Zoop Care, Khách hàng thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng, khai thác, truyền tải, xử lý và lưu trữ dữ liệu và những API hệ thống của Khách hàng cho mục đích thực hiện Thoả Thuận này và phát triển Các Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn mục đích:

 • Ghi dữ liệu của Thiết bị lên thẻ nhớ;
 • Truy cập vào Internet từ thiết bị của Khách hàng. Tất cả các truy cập này đều được Chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của Khách hàng, vì vậy Khách hàng cam kết và thừa nhận rằng, khi Khách hàng đã cấp quyền cho Chúng tôi, Khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Zoop Care về việc truy cập này.

Cùng với quyền truy cập, Chúng tôi có quyền thu thập các thông tin sau của Khách hàng:

 • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin Khách hàng cung cấp cho Chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin có liên quan khác khi sử dụng dịch vụ;
 • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của Khách hàng, thông tin phiên bản Ứng Dụng Zoop Care mà Khách hàng đang sử dụng cho điện thoại của mình;
 • Thông tin vị trí của Khách hàng: dữ liệu về vị trí địa lý của Khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp Khách hàng sử dụng chức năng tìm kiếm của Ứng Dụng;
 • Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi Khách hàng khi sử dụng Các Ứng Dụng này.

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng này để nâng cấp các chức năng hoặc tính năng kĩ thuật hiện có hoặc bổ sung các chức năng hoặc tính năng kĩ thuật mới vào Các Ứng Dụng để triển khai các tiến bộ trong khoa học và công nghệ và các điều chỉnh kỹ thuật hợp lý đối với Các Ứng Dụng, đảm bảo khả năng hoạt động hoặc bảo mật của Các Ứng Dụng và hoặc theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Khi Chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Điều Khoản Sử Dụng này, Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Khách hàng nếu cần thiết. Hãy đảm bảo rằng Khách hàng đã đọc kỹ bất kỳ thông báo được Chúng tôi gửi tới. Nếu Khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng Các Ứng Dụng theo phiên bản mới của Điều Khoản Sử Dụng này, Khách hàng có thể chấm dứt tài khoản của mình bằng cách liên hệ với Ban Quản Trị của Chúng tôi theo địa chỉ email: hello@zoop.care.

Các phản hồi của Khách hàng đối với Các Ứng Dụng sẽ thuộc quyền sở hữu của Zoop Care và Chúng tôi có quyền sử dụng, đăng tải, xuất bản và chia sẻ các phản hồi đó trên Các Ứng Dụng hoặc bất kỳ tài liệu, phương tiện nào mà không cần thông báo. 

4. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Khách hàng

Về phía Zoop Care

Zoop Care sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải, lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của Khách hàng. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Zoop Care hoặc Chúng tôi thu thập từ Khách hàng và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc trường hợp khác được pháp luật cho phép. Ngoài ra, để biết thêm các hoạt động bảo vệ dữ liệu của Chúng tôi, vui lòng xem Chính sách bảo mật thông tin của Chúng tôi tại: Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Zoop Care.

Về phía Khách hàng

Khách hàng cam kết không sao chép, hoặc phân phối lại toàn bộ hoặc thậm chí một phần của Các Ứng Dụng của Zoop Care, không tiết lộ thông tin về Các Ứng Dụng của Zoop Care cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi. 

5. Quyền Sở Hữu Các Ứng Dụng

Các Ứng Dụng của Zoop Care được phát triển và sở hữu bởi Zoop Care, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Các Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, tập tin, thông tin, nội dung chứa đựng trong Các Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Các Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất của Zoop Care và trừ khi được thể hiện rõ ràng ở đây, không cá nhân, tổ chức nào được cấp bất kỳ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào cho phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Zoop Care. 

6. Phí và Các Khoản Thu

Zoop Care cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào từ Khách hàng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại Chúng tôi cung cấp.

7. Website

Website https://zoop.care của Zoop Care là nền tảng công nghệ, cổng thông tin của Zoop Care, khi được sử dụng cùng với Ứng Dụng của Zoop Care, cho phép Khách hàng truy cập và tiếp cận các dịch vụ của Zoop Care. 

Những thông tin liên quan về mặt y tế, chăm sóc sức khoẻ mà Khách hàng nhận được từ Zoop Care thông qua Website, blog, các kênh mạng xã hội, thư điện tử và tin nhắn văn bản của Zoop Care chỉ nhằm mục đích tham khảo và không nhằm mục đích thay thế tư vấn y tế và chăm sóc sức khoẻ chuyên nghiệp từ các bên cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và/hoặc bên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Khách hàng cam kết sử dụng Website trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành; không sử dụng Website để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung:

 • Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt Nam;
 • Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhân;
 • Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.

Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, nội dung của Website này vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Mọi thông tin trên Website như thông tin địa điểm, bình luận, hình ảnh, ..., đều thuộc quyền sở hữu của Zoop Care. Các trường hợp bị xóa bỏ khỏi hệ thống bao gồm các nội dung không liên quan hay nội dung rác do Ban Quản Trị của Zoop Care quyết định.

8. Thông tin bên thứ ba:

Các Ứng Dụng của Zoop Care bao gồm có thể có các đường liên kết đến các nền tảng, ứng dụng hoặc các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Zoop Care hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp hoặc từ các nguồn khác. Do vậy, Zoop Care được miễn trừ trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các nền tảng, ứng dụng hoặc trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi Khách hàng truy nhập, sử dụng các nền tảng, ứng dụng và trang web đó.

9. Không sử dụng cho mục đích cấm và bất hợp pháp

Khi Khách hàng sử dụng Các Ứng Dụng của Zoop Care, Khách hàng đảm bảo với Zoop Care rằng Khách hàng sẽ không sử dụng Các Ứng Dụng cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm theo các điều khoản, điều kiện của Thoả Thuận này. Khách hàng không được làm hỏng, vô hiệu hóa, gây cản trở, hoặc làm suy yếu Các Ứng Dụng hoặc can thiệp vào việc sử dụng và hưởng thụ của bất kỳ bên nào khác. 

10. Chấm dứt dịch vụ

Zoop Care bảo lưu quyền chấm dứt, tạm ngừng hoặc thay đổi Dịch vụ hay bất kỳ phần nào của Dịch vụ với Khách hàng, vào bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào mà Chúng tôi thấy phù hợp mà không phải thông báo trước.

11. Bồi thường

Khách hàng đồng ý bồi thường những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Khách hàng đối với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này của Zoop Care. 

12. Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải trên tinh thần hợp tác. Nếu trong một khoảng thời gian hợp lý không quá một tháng mà các bên vẫn chưa giải quyết được, tranh chấp sẽ được giải quyết tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”). Tố tụng trọng tài phải được thực hiện phù hợp với các quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. Ngôn ngữ tố tụng trọng tài sẽ là tiếng Việt. Quyết định tố tụng trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc các Bên, và các Bên đồng ý bị ràng buộc theo đó. Trong quá trình giải quyết tranh chấp, Thoả Thuận này vẫn được tiếp tục thực hiện bởi các bên trừ những vấn đề liên quan đến tranh chấp và phân xử.

13. Tuyên bố khước từ bảo đảm và Giới hạn trách nhiệm

Các Ứng Dụng này được Zoop Care cung cấp "theo nguyên trạng" và "theo sẵn có" mà không kèm theo bất kỳ cam đoan hay bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý dưới bất kỳ hình thức nào. Trong mọi trường hợp, Zoop Care sẽ được miễn trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bên nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, bồi thường, đặc biệt, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể đó là mất mát dữ liệu, thu nhập hoặc lợi nhuận, mất mát hoặc thiệt hại tài sản, gián đoạn kinh doanh hoặc mất chương trình/dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ lỗi, thiếu sót, vi-rút, trì hoãn hay gián đoạn hoạt động/dịch vụ nào, bất kể nguyên nhân là gì, phát sinh do hoặc liên quan đến Các Ứng Dụng, ngoại trừ do lỗi cố ý của Zoop Care. Zoop Care sẽ được miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với những mất mát hoặc thiệt hại phát sinh do hoặc bất kỳ hình thức nào liên quan đến ứng dụng, trang web bất kỳ của bên thứ ba hoặc nội dung của ứng dụng, trang web được truy cập thông qua các liên kết trên Các Ứng Dụng này. 

14. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Trong trường hợp Khách hàng cần hỗ trợ hay có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này của Zoop Care, xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua:

 • Địa chỉ email: hello@zoop.care 
 • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Zoop Care – Lầu 2, Tòa Nhà President Place, số 93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại liên hệ: +84 28 7300 5569
 • Hotline: +84 918 426 718

Khách hàng chấp nhận rằng đã đọc, hiểu và đồng ý ràng buộc với tất cả điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này khi tham gia, sử dụng Các Ứng Dụng của Zoop Care.